Axel Borowski

Axel Borowski

Partner bei Strategy& Deutschland, PwC Germany

Contact details

Fax: +49 69 9585-9874929

E-Mail

Follow us