Qian He

Qian He

Director Operational Resilience, PwC Germany

Follow us