Simon Kehrer

Simon Kehrer

Senior Manager, PwC Germany